Verenigingen - Brustem 

Chiro Sint–Christina Brustem:
Burggracht 4, 3800 Sint-Truiden (Brustem)
e-mail: chiro-brustem@hotmail.com
FB chiro Brustem
Groepsleiding:
Robrecht Vandezande, tel. 0468 24 37 42
e-mail: Robrecht_vandezande@telenet.be

Thibeau Vandevorst, tel. 0474 17 31 00
e-mail: thibeauvandevorst@hotmail.com
Volwassenbegeleider:
Gert Kelles, tel. 0496 42 66 62.

Ferm:
Voorzitter:
Veerle Schoofs, tel. 0479 94 55 85
e-mail: schoofs_veerle@hotmail.com
             fermbrustem@gmail.com

VZW Brustem Bruist:
FB Brustem Bruist
Voorzitter:
Thomas Mees, tel. 0485 94 70 52
e-mail: t-mees@hotmail.com

Gert Kelles, tel. 0496 42 66 62
e-mail: gert.kelles@gmail.com

Bond van de Gepensioneerden 3 x 20 vzw:
Verantwoordelijken:
Tilly Vandender en Denise Struys
e-mail: denise.struys@telenet.be

Gezinsbond:
FB gezinsbond BOAZ
Voorzitter:
Luc Vansweevelt, Singelstraat 19, 3800 Sint-Truiden (Brustem)
tel. 011 69 00 02
e-mail: voorzitterbaoz@gmail.com 
website: www.brustemaalstordingen.gezinsbond .be

Samana:
Voorzitter:
Magda America
GSM 0477 57 64 97
e-mail: magda.america@telenet.be

Werkgroep Welzijnszorg en Broederlijk Delen:
Verantwoordelijke:
Jaak Peyls, Tomstraat 8, 3800 Sint-Truiden (Brustem)
tel. 011 68 08 45
GSM 0486 89 56 54
e-mail: jaakpeyls@hotmail.com

Parochiecentrum - zaal Burchtheem:
Ons parochiecentrum vind je op Burggracht 5, naast de pastorij.
Voor een afspraak of inlichtingen, zich wenden tot:
Voorzitter:
Jo Hendricx, Brustem-dorp 136, 3800 Sint-Truiden (Brustem)
tel. 0491 73 04 32
e-mail: joenmien@live.be
Verantwoordelijke zaal:
Patrick en Lies Brans
tel. 0484 06 47 29
e-mail: zaalburchtheem@gmail.com

Davidsfonds:
Contactpersoon:
Jan Stevens, Tomstraat 47, 3800 Sint-Truiden (Brustem)
tel. 011 68 34 45
e-mail: jean.stevens@pandora.be
website: www.brustem.davidsfonds.be

Koninklijke Fanfare Sint-Christina:
Voorzitter:
Robert Gennez, Luikersteenweg 400, 3800 Sint-Truiden (Brustem)
tel.011 68 03 64
e-mail: robert.gennez@pandora.be
website: www.fanfarebrustem.be

KVV Zepperen Brustem:
KVVZB biedt voetbal aan voor alle leeftijdsklassen.
Voorzitter dagelijks bestuur:
Jacky Kiggen, Sint-Jansstraat 14 b402, 3800 Sint-Truiden
tel. 0498 31 35 00
e-mail: jacques.kiggen@telenet.be
website: www.vvzepperen-brustem.be

Sportgroep Zuid-Brustem:
De sportgroep Zuid-Brustem beoefent petanque.
Voorzitter:
Hugo Priemen, Romeinseweg Brustem 22, 3800 Sint-Truiden (Brustem)
tel. 011 68 47 78
e-mail: hugo.priemen39@gmail.com

Pasar (Vakantiegenoegens):
Verantwoordelijke:
Andrea Nuyts, Brustem-Dorp 107, 3800 Sint-Truiden (Brustem)
tel. 011 68 33 03
e-mail: pasar.sinttruiden@yahoo.com of andrea@scarlet.be 
website: www.pasar.be/st-truiden

Wielerclub Sport en Steun en Wielertoeristenclub Sint-Laurentius:
FB wielerclub Brustem
Voorzitter:
Jean-Pierre Loix, café 3 Gezusters, 3800 Sint-Truiden (Brustem)
Ondervoorzitter:
Boudewijn Berings, Geelstraat 83, 3800 Sint-Truiden (Brustem)
Secretaris:
e-mail:lelievrekef@hotmail.com

De Eendracht Brustem - Duivenmaatschappij
Voorzitter:
Jean-Marie Martens
tel. 0495 53 98 55

De Burchtkraai:
FB vogelvereniging de burchtkraai
Voorzitter:
Jean-Pierre Leemans, Zepperenweg 129, 3800 Sint-Truiden
tel. 0497 39 99 47
e-mail: Jean-Pierre.Leemans@telenet.be

Dansschool Split:
Contactpunt:
Luikersteenweg 388, 3800 Sint-Truiden (Brustem)
tel. 011 69 13 07

Landelijke Gilden:
Voorzitter:
Jean-Marie Neven
e-mail: neven-kempeneers@telenet.be
Secretaris:
Michel Decat
e-mail: michel_decat@telenet.be
website: www.brustem-ordingen.landelijkegilden.be

Seniorenvereniging S-Plus:
Voorzitter:
Magda America, Singelstraat 49/202, 3800 Sint-Truiden (Brustem)
tel. 0477 57 64 97
e-mail: magda.america@telenet.be

't Magazijn - Alternative events
Voorzitter:
Jeremie Wolfs
tel. 0486 92 60 97
e-mail: wolfs.jeremie@gmail.com

Heemkunde Brustem
Voorzitter:
Emile Grommen
e-mail: heemkundebrustem@gmail.com
website: heemkundebrustem.be

Brustem