Devotie in de federatie 

Sacramentsprocessie
Ieder jaar op sacramentszondag gaat de federatieve sacramentsprocessie uit in één van de parochies - dit volgens een alfabetische beurtrol: Aalst, Brustem, Engelmanshoven, Gelinden, Groot-Gelmen en Ordingen.
De inrichtende parochie roept de parochianen van de andere parochies op om samen met hen mee te werken en mee op te stappen.

Onze-Lieve-Vrouw van de Blijde Vrede - Kapel Helshoven
In de kapel van Helshoven, een echt Mariaoord, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Blijde Vrede, komen heel wat pelgrims. Op zondag is er mogelijkheid tot aanbidding.
Elke dinsdag vieren we de eucharistie in de kapel van Helshoven. In oktober en mei is er tevens elke zondagavond een eucharistie om 18u00. Op 15 augustus, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, is er traditiegetrouw de Mariale hoogdag met eucharistievieringen om 10.00u voor de parochie en om 15.00u voor bedevaarders die van overal toestromen.
Verantwoordelijke: broeder Arsène Martens, tel. 011 68 81 56 of 011 58 62 84.

H.Bertilia en de Drie Gezusters
Al heel wat jaren worden de Drie Gezusters in onze streek vereerd.
De H.-Genoveva in Zepperen, de H.-Eutropia in Rijkel en de H.-Bertilia in Brustem.
In de Eucheriuskapel staat een beeld van de Heilige Bertilia.
Ieder jaar op Pinkstermaandag wordt afwisselend in één van deze dorpen de viering rond de Drie Gezusters gehouden.
In Groot-Gelmen werd vroeger de H. Bertill, de moeder van de 3 gezusters vereerd. In de parochiekerk staat haar beeld.

Franciscaanse spiritualiteit
Sint Franciscus, vader van de Minderbroeders, spreekt al eeuwenlang en nog steeds vele mensen aan.
Pastoor Jos Vanderheyden, Minderbroeder, probeert de Franciscaanse spiritualiteit levendig te houden.
Meer informatie over Franciscus en zijn leven kan je bekomen bij:
E.P. Jos Vanderheyden, Kloosterstraat 3, 3800 Sint-Truiden (Groot- Gelmen)
tel. 011 48 53 06 - GSM 0476 49 15 82
Website: www.sandamiano.be

Eucharistische aanbidding in de Eucheriuskapel
Er is een eucharistische gebedsgroep die elke vrijdag om 14u een aanbiddingsuur in deze kapel verzorgt.
Verantwoordelijke gebedsgroep:
Gennez Jo, Luikersteenweg 328, 3800 Sint-Truiden (Brustem)
tel. 011 68 78 45
e-mail: gennez.jo@telenet.be

Christoffelbedevaart en zegening van de voertuigen
Ieder jaar eind juli - begin augustus wordt in de parochie Groot-Gelmen de Christoffelbedevaart gehouden met na de zondageucharistieviering de zegening van de voertuigen.
Contactpersoon: Coenegracht Jozef, Bergstraat 8, 3800 Groot-Gelmen
tel. 011 48 19 08