Het federatieblad Kerk & Leven 

Het ‘parochieblad’ Kerk en Leven biedt een venster op het kerk-zijn vandaag en op onze parochies Aalst, Brustem, Engelmanshoven, Gelinden, Groot-Gelmen en Ordingen in het bijzonder.
De eucharistievieringen in de parochies en de activiteiten van al onze parochiale verenigingen worden hierin aangekondigd. Je vindt er ook de wachtdiensten van de dokters en heel wat nuttige informatie in terug.

Daarnaast krijg je heel wat nieuws, artikels en informatie over gebeurtenissen in de kerk in Vlaanderen, eigen land of ver daarbuiten.

Jouw misintentie(s), aankondigingen voor je vereniging, verslag en foto’s van activiteiten worden wel minstens drie weken voor verschijningsdatum verwacht bij de parochieverantwoordelijken die dit alles dan overmaken aan de redactie.

Vanaf november loopt de jaarlijkse (her)abonnering. Toch is het mogelijk om op het even welk moment abonnee te worden. Daarvoor kunt u één van de parochieverantwoordelijken aanspreken.