Uitvaart 

In uitvaartliturgie is er plaats voor samen gedeeld verdriet, dankbare herinnering en tegelijk ook vertrouwen in het leven, een begin van opstanding.
In principe vinden alle uitvaartdiensten plaats om 10u30 - de gebedswake aan de vooravond van de begrafenis is om 19u00.

Het is mogelijk om zeswekenmissen te laten doorgaan in de tijd na de begrafenis.
In meerdere buurten en wijken wil de traditie dat buren geld huis aan huis inzamelen om samen een krans of bloemen te kopen voor de uitvaartplechtigheid of nadien een mis op te dragen vanwege de buren. Een hechte gemeenschap deelt immers niet alleen vreugde maar ook verdriet.

De begrafenisondernemer zorgt voor de regeling van de uitvaart maar toch is het wenselijk dat de pastoor ook tijdig zou verwittigd worden.


E.P. Jos Vanderheyden, Kloosterstraat 3, 3800 Sint-Truiden (Groot- Gelmen)
tel. en voicemail 011 48 53 06
e-mail: jos-vanderheyden@telenet.be