Het Vormsel 

Op 13-jarige leeftijd kan elke jongere zelf kiezen om verder te leven zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd.
Dit gebeurt in een speciale viering, voorgegaan door de bisschop of een afgevaardigde. In deze viering worden de doopbeloften hernieuwd en wordt iedere vormeling gezalfd met chrisma.

Tijdens de voorbereiding op het vormsel komen de jongeren een aantal keer bijeen. Samen met een catechist gaan zij na wat geloven voor hen kan betekenen in deze wereld. Hierdoor krijgen ze een beter zicht op wat die keuze voor hen zal betekenen. Ook voor de ouders zijn er enkele avonden voorzien in de voorbereidingsperiode. Het vormsel vindt plaats op zondag, twee weken na Pasen in de parochiekerken van Brustem en Groot-Gelmen.

Ieder jaar wordt aan de jongeren die dertien zijn of worden per brief een uitnodiging met inschrijvingsstrook bezorgd. Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren, kan er steeds ingeschreven worden bij pastoor Jos Vandeheyden.


VORMSEL 2019-2020 

Ouders die met hun kind wensen deel te nemen aan de eerste communie of het vormsel (2019-2020) in de pastorale eenheid Kana, dienen dit te laten weten. Gezien de nieuwe privacywetgeving (2017) immers beschikken wij niet meer over de nodige contactgegevens.

Ouders die wensen uitgenodigd te worden voor de info- en inschrijvingsavond voor de eerste communie of het vormsel dienen dit tijdig kenbaar te maken aan de pastoor. Zij worden dan tijdig uitgenodigd voor de info- en inschrijvingsavond (in september of oktober 2019).

De voorbereiding op de eerste communie en het vormsel gebeurt in de pastorale eenheid. Op school dienen de kinderen de rooms-katholieke godsdienstlessen te volgen. Het gezin is de belangrijkste plek voor geloofsoverdracht.

De eerste communie wordt gevierd op de leeftijd van zeven jaar (eerste leerjaar) en het vormsel op de leeftijd van dertien jaar (eerste jaar middelbaar onderwijs).

In het jaar 2020 is de vormselviering op de derde paaszondag 26 april. De eerstecommunieviering heeft plaats donderdag 21 mei 2020, het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. De vieringen hebben plaats in de ‘zondagskerken’ Brustem en Groot-Gelmen.

Om de eerste communie te doen of om gevormd te worden, dienen de kinderen gedoopt te zijn en opgenomen in de rooms-katholieke kerk. Indien nodig kunnen hieromtrent afspraken worden gemaakt met de pastoor.
 

Om uitgenodigd te worden voor de info- en inschrijvingsavond eerste communie of vormsel ontvangen wij van de ouders graag tijdig de volgende gegevens:

Voornaam en familienaam van de kandidaat eerstecommunicant of vormeling:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geboorteplaats en – datum van het kind of de jongere:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plaats en datum van het doopsel:

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Volledig adres van de ouders:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoon en/of GSM van de ouders:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mailadres van de ouders (duidelijk noteren):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

School waar de kandidaat eerstecommunicant of vormeling de rooms-katholieke godsdienstles zal volgen:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Deze gegevens tijdig bezorgen aan pastoor Jos Vanderheyden, pastorie Groot-Gelmen, Kloosterstraat 3, Groot-Gelmen. Tel. 011 48 53 06, Gsm 0476 49 15 82, e-mail: jos-vanderheyden@telenet.be