Het Vormsel 

Op 13-jarige leeftijd kan elke jongere zelf kiezen om verder te leven zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd.
Dit gebeurt in een speciale viering, voorgegaan door de bisschop of een afgevaardigde. In deze viering worden de doopbeloften hernieuwd en wordt iedere vormeling gezalfd met chrisma.

Tijdens de voorbereiding op het vormsel komen de jongeren een aantal keer bijeen. Samen met een catechist gaan zij na wat geloven voor hen kan betekenen in deze wereld. Hierdoor krijgen ze een beter zicht op wat die keuze voor hen zal betekenen. Ook voor de ouders zijn er enkele avonden voorzien in de voorbereidingsperiode. Het vormsel vindt plaats op zondag, twee weken na Pasen in de parochiekerken van Brustem en Groot-Gelmen.

Ieder jaar wordt aan de jongeren die dertien zijn of worden per brief een uitnodiging met inschrijvingsstrook bezorgd. Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren, kan er steeds ingeschreven worden bij pastoor Jos Vandeheyden.