De Eerste Communie 

Als je als ouder je kind liet dopen, beloofde je jouw kind op te voeden naar de goedheid van Jezus Christus en zijn Blijde Boodschap te blijven meegeven.
Bij de eerste communie is het de beurt aan het kind om ook “ja” te zeggen aan Jezus.

Tijdens de lessen, gegeven door de catechisten en ook op school, worden de kinderen op een aangepaste manier voorbereid. Naast deze voorbereiding zou het heel wenselijk zijn dat de ouders ook intensief zouden meewerken aan deze voorbereiding maar ook daarna hun kind zouden blijven voorgaan op weg met Jezus.

Ieder jaar worden de kinderen die zeven jaar zijn of worden, door de parochie uitgenodigd om in te schrijven voor de eerste communie. Mocht er via deze weg - door omstandigheden - geen uitnodiging voor inschrijving eerste communie ontvangen zijn, kan er nog ingeschreven worden via de pastoor.