De Eerste Communie 

Als je als ouder je kind liet dopen, beloofde je jouw kind op te voeden naar de goedheid van Jezus Christus en zijn Blijde Boodschap te blijven meegeven.
Bij de eerste communie is het de beurt aan het kind om ook “ja” te zeggen aan Jezus.

Tijdens de lessen, gegeven door de catechisten en ook op school, worden de kinderen op een aangepaste manier voorbereid. Naast deze voorbereiding zou het heel wenselijk zijn dat de ouders ook intensief zouden meewerken aan deze voorbereiding maar ook daarna hun kind zouden blijven voorgaan op weg met Jezus.

Ieder jaar worden de kinderen die zeven jaar zijn of worden, door de parochie uitgenodigd om in te schrijven voor de eerste communie. Mocht er via deze weg - door omstandigheden - geen uitnodiging voor inschrijving eerste communie ontvangen zijn, kan er nog ingeschreven worden via de pastoor.


EERSTE COMMUNIE 2019-2020  

Ouders die met hun kind wensen deel te nemen aan de eerste communie of het vormsel (2019-2020) in de pastorale eenheid Kana, dienen dit te laten weten. Gezien de nieuwe privacywetgeving (2017) immers beschikken wij niet meer over de nodige contactgegevens.

Ouders die wensen uitgenodigd te worden voor de info- en inschrijvingsavond voor de eerste communie of het vormsel dienen dit tijdig kenbaar te maken aan de pastoor. Zij worden dan tijdig uitgenodigd voor de info- en inschrijvingsavond (in september of oktober 2019).

De voorbereiding op de eerste communie en het vormsel gebeurt in de pastorale eenheid. Op school dienen de kinderen de rooms-katholieke godsdienstlessen te volgen. Het gezin is de belangrijkste plek voor geloofsoverdracht.

De eerste communie wordt gevierd op de leeftijd van zeven jaar (eerste leerjaar) en het vormsel op de leeftijd van dertien jaar (eerste jaar middelbaar onderwijs).

In het jaar 2020 is de vormselviering op de derde paaszondag 26 april. De eerstecommunieviering heeft plaats donderdag 21 mei 2020, het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. De vieringen hebben plaats in de ‘zondagskerken’ Brustem en Groot-Gelmen.

Om de eerste communie te doen of om gevormd te worden, dienen de kinderen gedoopt te zijn en opgenomen in de rooms-katholieke kerk. Indien nodig kunnen hieromtrent afspraken worden gemaakt met de pastoor.
 

Om uitgenodigd te worden voor de info- en inschrijvingsavond eerste communie of vormsel ontvangen wij van de ouders graag tijdig de volgende gegevens:

Voornaam en familienaam van de kandidaat eerstecommunicant of vormeling:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geboorteplaats en – datum van het kind of de jongere:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plaats en datum van het doopsel:

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Volledig adres van de ouders:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoon en/of GSM van de ouders:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mailadres van de ouders (duidelijk noteren):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

School waar de kandidaat eerstecommunicant of vormeling de rooms-katholieke godsdienstles zal volgen:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Deze gegevens tijdig bezorgen aan pastoor Jos Vanderheyden, pastorie Groot-Gelmen, Kloosterstraat 3, Groot-Gelmen. Tel. 011 48 53 06, Gsm 0476 49 15 82, e-mail: jos-vanderheyden@telenet.be