De eucharistievieringen 

Een eucharistieviering is het uitgelezen moment om met medeparochianen dank te zeggen aan God. Eucharistie betekent immers dankbaar gedenken. Samen vieren met Jezus Christus is één van de pijlers van het christendom.
Wij, christenen zijn dankbaar voor ons leven en proberen deze vorm van spiritualiteit in deze zondagse eucharistie uit te drukken.
De misvieringen worden georganiseerd in federatieverband. Iedereen is van harte welkom!
In het parochieblad en in de uithangborden aan de kerken kan je vinden wanneer en waar de misvieringen op zondag en in de week plaatsvinden.


Aanvraag misintentie(s) – ‘Een mis laten doen’ 

Van oudsher draagt de Kerk missen op voor overledenen, voor een bijzondere intentie, uit dankbaarheid, ter ere van een heilige, … 

Als de misintenties drie weken voor datum aangevraagd zijn, verschijnen ze in het parochieblad.

Dag, uur en plaats waar de mis kan worden opgedragen:

Zaterdag         18.30 uur        kerk Groot-Gelmen                Zondag        10.00 uur      kerk Brustem            

Dinsdag           18.00 uur        kapel Helshoven                    Donderdag   18.00 uur      kapel Helshoven       

 

Aanvrager van de misintentie:
NAAM: ……………………………………………………………………………….. 
TEL./GSM: ………………………………………………………………

 

Vermeld de datum, het uur, de plaats en de naam van de overledene voor wie de mis zal worden opgedragen (of een andere intentie: voor een bijzondere intentie, uit dankbaarheid, ter ere van de heilige …). U kan per misintentie/datum één of meerdere namen opgeven maar maak de lijst niet te lang.

Bezorg het ingevulde formulier, samen met het verschuldigde bedrag (15,00 euro per misintentie) onder omslag aan Pastoor Jos Vanderheyden, Kloosterstraat 3, Groot-Gelmen, tel. 011 48 53 06, of aan Jaak Peyls, Tomstraat 8, Brustem, tel. 011 68 08 45 (voor de missen in de kerk van Brustem) of aan Jozef Coenegracht, Bergstraat 8, Groot-Gelmen, tel. 011 48 19 08 (voor de missen in de kerk van Groot-Gelmen en de kapel van Helshoven).  

Datum                         uur                  Plaats                                      Misintentie  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________