De Federatieraad 

Vertegenwoordigers vanuit de zes parochies - per parochie twee of drie mensen - nemen meermaals per jaar deel aan de samenkomsten onder leiding van de pastoor-moderator en de voorzitter van de federatieraad.
In deze samenkomsten wordt de werking binnen de zes parochies op een democratische manier naar voren gebracht. Een evaluatie van de voorbije liturgische vieringen en het op punt stellen van de komende vieringen staat ook steeds op de agenda. Leden van de federatieraad kunnen, indien ze wensen, punten aanbrengen op deze samenkomsten.
In overleg met de zes parochies wordt dan de agenda en de werking vastgelegd. Er is ook overeengekomen dat beslissingen genomen door de federatieraad bindend zijn, dit om te komen tot een goede werking in onze Kanafederatie.
Gezien voor de federatieleden niet alleen het ‘bestuurlijke’ van de parochies belangrijk is, worden ze regelmatig opgeroepen om vorming te volgen.


Pastoor-moderator:
E.P. Jos Vanderheyden, Kloosterstraat 3, 3800 Sint-Truiden (Groot- Gelmen)
tel. 011 48 53 06 - GSM 0476 49 15 82
e-mail: jos-vanderheyden@telenet.be

Voorzitter federatieraad:
Jaak Peyls, Tomstraat 8, 3800 Sint-Truiden (Brustem)
tel. 011 68 08 45
e-mail : jaakpeyls@hotmail.com

Leden:
Luc Wittemans (Aalst)
Jo Gennez (1) (Brustem)
Karel Hayen (Brustem)
Marcel Gijsens (Engelmanshoven)
Maria Bosmans (Engelmanshoven)
Viviane Vansimsen (Gelinden)
Tinneke Menten (Groot-Gelmen)
Annie Coelmont (Groot-Gelmen)
Guy Engelbosch (Ordingen)
Michel Decat (Ordingen)