Het Pastoresteam 

Het pastoresteam draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de verkondiging van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, voor het vieren van de sacramenten, voor de uitbouw van onze gelovige gemeenschap en voor de christelijke dynamiek en inspiratie van onze organisaties en verenigingen.
Het team kan niet alles alleen aan en deelt die verantwoordelijkheid met de federatieraad, de kerkraden en parochieraden, het bestuur van de parochiale verenigingen.


E.P. Jos Vanderheyden, pastoor-moderator federatie Brustem-Gelmen,
Kloosterstraat 3, 3800 Sint-Truiden (Groot- Gelmen)
tel. 011 48 53 06 – GSM 0476 49 15 82
e-mail: jos-vanderheyden@telenet.be

Diaken Karel Hayen - Rachelle Schoofs
Lenaertsstraat 53, 3800 Sint-Truiden (Brustem)
tel. 011 68 53 58
e-mail: karelrachelle@hotmail.com

Parochieassistente Maria Arrazola de Oñate-Bosmans
Luikersteenweg 401, 3800 Sint-Truiden (Engelmanshoven)
tel. 011 70 76 61
e-mail: mariabosmans@skynet.be