Onze Kanafederatie 

Uit het samengaan van de parochies Aalst, Brustem, Engelmanshoven, Gelinden, Groot-Gelmen en Ordingen ontstond de federatie Brustem-Gelmen.
Gezien deze federatie zes parochies omvat, werd - analoog met de zes kruiken bij de bruiloft van Kana - de naam ‘Kanafederatie’ gegeven.

Als Kanafederatie is onze opdracht dan ook om door ons christen-zijn, ieder in zijn eigen parochie en ook daarbuiten, het water in de kruiken in goede wijn te laten veranderen. Een echte uitdaging waar met vele mensen samen aan gewerkt kan worden.

Onze parochies met al hun erfgoed, hun scholen en verenigingen met al hun activiteiten geven dan ook de mogelijkheden om de weg met velen samen te gaan.

Om een geloofsgemeenschap, parochie, federatie zo goed mogelijk te inspireren, te doen groeien, is organisatie onontbeerlijk.

De werking van onze Kanafederatie wordt in goede banen geleid door vele mensen, die via verschillende teams en raden elk hun steentje bijdragen.