Welkom in onze Kanafederatie 


Met deze website willen we je helpen om binnen de parochie waar je woont (of gaat wonen) je op de hoogte te brengen van wat er gebeurt op liturgisch en catechetisch vlak, wat er bestaat in verband met verenigingsleven of bepaalde activiteiten en evenementen.
Hier en daar zijn er initiatieven en projecten die parochieoverschrijdend zijn en zich over de federatie kunnen uitstrekken.

Maar we willen eveneens iedereen uitnodigen om zich niet alleen te informeren maar ook te engageren in bijvoorbeeld liturgie: als lector, zanger, misdienaar… of in één of andere vereniging: K.V.L.V., Chiro, seniorenwerking, Ziekenzorg …
Er is ongetwijfeld voor iedere parochiaan en iedere dorpsbewoner een   waaier van mogelijkheden   aanwezig.

Informeer je goed en vergeet niet jezelf in te zetten om aldus nog een gelukkiger mens te worden en daardoor ook anderen gelukkig te maken!

Welkom in onze Kanafederatie!


Richtlijnen in verband met het coronavirus 

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de Belgische bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing gaat in dit weekend (14-15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april 2020.

  • Vanaf zaterdag 14 maart zullen er gaan publieke liturgische samenkomsten meer doorgaan. Dit betekent concreet dat er geen eucharistievieringen plaatsvinden op zaterdagavond (Groot-Gelmen), zondagmorgen (Brustem) en dinsdagavond (Helshoven).

  • Geplande misintenties worden later hernomen. Hiervoor kan men contact opnemen met Jaak Peyls (011 68 08 45) voor de missen die doorgaan in de kerk van Brustem en met Jozef Coenegracht (011 48 19 08) voor de missen die doorgaan in de kerk van Groot-Gelmen en in de kapel van Helshoven.

  • In de kerken tijdens het weekend van 14 en 15 maart op de uren waarop de eucharistie gewoonlijk wordt gevierd, zullen de respectievelijke kosters Nicole Neven en Jan Dyserinck een onthalende permanentie voorzien en de parochianen op de hoogte brengen dat er geen misviering zal plaatsvinden.

  • Voor radio- en televisiemissen: check voor de meest recente info hierover op www.kerknet.be. De eucharistieviering beluisteren kan dagelijks online op Radio Maria om 09.00 uur en zondag om 10.00 uur.

  • Enkel kerkelijke uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.

  • De kapel van de H. Eucherius te Brustem en de kapel van Helshoven blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

  • De wijwatervaten in de kerken en kapellen blijven leeg.

  • De communie aan de zieken in de pastorale eenheid wordt niet rondgebracht.

  • Geplande catechesesamenkomsten voor vormsel en eerste communie gaan in deze periode niet door.

  • Over de geplande vormsel- en communievieringen is het nog voorbarig om een beslissing te nemen. We wachten op verdere richtlijnen van de overheid voor de periode na 3 april.

zoeken

 

Alle info over liturgische vieringen en andere activiteiten in de verschillende parochies vind je wekelijks in ons federatief parochieblad.

Info over abonnering op Kerk & Leven vind je hier.