Welkom in onze Kanafederatie 


Met deze website willen we je helpen om binnen de parochie waar je woont (of gaat wonen) je op de hoogte te brengen van wat er gebeurt op liturgisch en catechetisch vlak, wat er bestaat in verband met verenigingsleven of bepaalde activiteiten en evenementen.
Hier en daar zijn er initiatieven en projecten die parochieoverschrijdend zijn en zich over de federatie kunnen uitstrekken.

Maar we willen eveneens iedereen uitnodigen om zich niet alleen te informeren maar ook te engageren in bijvoorbeeld liturgie: als lector, zanger, misdienaar… of in één of andere vereniging: K.V.L.V., Chiro, seniorenwerking, Ziekenzorg …
Er is ongetwijfeld voor iedere parochiaan en iedere dorpsbewoner een   waaier van mogelijkheden   aanwezig.

Informeer je goed en vergeet niet jezelf in te zetten om aldus nog een gelukkiger mens te worden en daardoor ook anderen gelukkig te maken!

Welkom in onze Kanafederatie!


Richtlijnen in verband met het coronavirus 

Vanaf zondag 13 december 2020 mogen de erkende geloofsgemeenschappen met maximum 15 personen (waarbij kinderen tot en met 12 jaar niet hoeven meegerekend te worden) samenkomen voor de eredienst, uiteraard met respect voor alle geldende veiligheidsmaatregelen.

Met het team van onze pastorale eenheid hebben we besloten: vanaf donderdag 24 december 2020 bieden we de gelovigen de kans om samen te komen voor de zondagseucharistie, weliswaar met een maximum van 15 aanwezigen.

Aan de vooravond van Kerstmis, donderdag 24 december 2020, vieren we de eucharistie om 18.30 uur in de zondagskerk Groot-Gelmen en op Kerstdag, vrijdag 25 december, om 10.00 uur in de zondagskerk Brustem.

Vanaf het weekend van 26 en 27 december is er weer elke week in de beide zondagskerken een eucharistieviering op de gewone uren: elke zaterdag om 18.30 uur in de zondagskerk Groot-Gelmen en elke zondag om 10.00 uur in de zondagskerk Brustem, telkens met de beperking van maximum 15 aanwezigen per viering.

Gelovigen die aan een van deze vieringen wensen deel te nemen, kunnen dit laten weten aan de pastoor via telefoon of e-mail (tel. 011 48 53 06, gsm 0476 49 15 82, e-mail: jos-vanderheyden@telenet.be). Wil je deelnemen aan de viering, dan moet je reserveren. Zolang de beperking van maximum 15 aanwezigen geldt, worden de klokken voor de vieringen niet geluid. Bij de reservatie hanteren we de regel: vol = vol.

Er is echter een aanbod voor zondagsvieringen via tv, radio en streaming. Voor informatie kan je terecht op www.kerknet.be en op www.bisdomhasselt.be.

Gelukkig hebben we in onze pastorale eenheid twee openbare (historische) kapellen, die doorheen de dag open zijn. Ze zijn toegankelijk voor individueel gebed, met uiteraard inachtneming van de gangbare veiligheidsregels: respecteren van de minimumafstand van 1,5 meter, het dragen van het mondmasker en maximum 4 personen in de kapel.

Doopsels zijn in deze nieuwe lockdown niet mogelijk. Een kerkelijke huwelijkssluiting kan, slechts in aanwezigheid van het koppel, twee getuigen en de bedienaar van de eredienst (dus maximum 5 personen). Een kerkelijke uitvaart kan met maximum 15 personen (kinderen tot en met 12 jaar worden in dit getal niet meegerekend, en evenmin de voorganger, de lector, de organist, de koster en het uitvaartpersoneel).

Geplande misintenties tijdens deze lockdown kunnen op een later tijdstip hernomen worden. Neem daartoe contact op met Jaak Peyls (tel. 011 68 08 45, gsm 0486 89 56 54) voor de missen in de zondagskerk Brustem (zondagmorgen) of met Jozef Coenegracht, (tel. 011 48 19 08 ) voor de missen in de zondagskerk Groot-Gelmen (zaterdagavond).

Ook onze planning voor de catechese eerste communie en voor het vormsel moet worden aangepast. Hiervoor nemen we tijdig contact op met de ouders van de eerste communicanten en van de vormelingen.

 

zoeken

 

Alle info over liturgische vieringen en andere activiteiten in de verschillende parochies vind je wekelijks in ons federatief parochieblad.

Info over abonnering op Kerk & Leven vind je hier.