Welkom in onze Kanafederatie 


Met deze website willen we je helpen om binnen de parochie waar je woont (of gaat wonen) je op de hoogte te brengen van wat er gebeurt op liturgisch en catechetisch vlak, wat er bestaat in verband met verenigingsleven of bepaalde activiteiten en evenementen.
Hier en daar zijn er initiatieven en projecten die parochieoverschrijdend zijn en zich over de federatie kunnen uitstrekken.

Maar we willen eveneens iedereen uitnodigen om zich niet alleen te informeren maar ook te engageren in bijvoorbeeld liturgie: als lector, zanger, misdienaar… of in één of andere vereniging: K.V.L.V., Chiro, seniorenwerking, Ziekenzorg …
Er is ongetwijfeld voor iedere parochiaan en iedere dorpsbewoner een   waaier van mogelijkheden   aanwezig.

Informeer je goed en vergeet niet jezelf in te zetten om aldus nog een gelukkiger mens te worden en daardoor ook anderen gelukkig te maken!

Welkom in onze Kanafederatie!


Richtlijnen in verband met het coronavirus 

Wekelijks samenkomen in de kerk voor de zondagseucharistie is vanaf 2 november tot en met 13 december  2020 niet mogelijk. Er is echter een aanbod voor zondagsvieringen via tv, radio en streaming. Voor informatie kan je terecht op www.kerknet.be en op www.bisdomhasselt.be.

Gelukkig hebben we in onze pastorale eenheid twee openbare (historische) kapellen, die doorheen de dag open zijn. Ze zijn toegankelijk voor individueel gebed, met uiteraard inachtneming van de gangbare veiligheidsregels: respecteren van de minimumafstand van 1,5 meter, het dragen van het mondmasker en maximum 4 personen in de kapel.

Doopsels zijn in deze nieuwe lockdown niet mogelijk. Een kerkelijke huwelijkssluiting kan, slechts in aanwezigheid van het koppel, twee getuigen en de bedienaar van de eredienst (dus maximum 5 personen). Een kerkelijke uitvaart kan met maximum 15 personen (kinderen tot en met 12 jaar worden in dit getal niet meegerekend, en evenmin de voorganger, de lector, de organist, de koster en het uitvaartpersoneel).

Geplande misintenties tijdens deze lockdown kunnen op een later tijdstip hernomen worden. Neem daartoe contact op met Jaak Peyls (tel. 011 68 08 45, gsm 0486 89 56 54) voor de missen in de zondagskerk Brustem (zondagmorgen) of met Jozef Coenegracht, (tel. 011 48 19 08 ) voor de missen in de zondagskerk Groot-Gelmen (zaterdagavond).

Ook onze planning voor de catechese eerste communie en voor het vormsel moet worden aangepast. Hiervoor nemen we tijdig contact op met de ouders van de eerste communicanten en van de vormelingen.

 

zoeken

 

Alle info over liturgische vieringen en andere activiteiten in de verschillende parochies vind je wekelijks in ons federatief parochieblad.

Info over abonnering op Kerk & Leven vind je hier.