Welkom in onze Kanafederatie 


Met deze website willen we je helpen om binnen de parochie waar je woont (of gaat wonen) je op de hoogte te brengen van wat er gebeurt op liturgisch en catechetisch vlak, wat er bestaat in verband met verenigingsleven of bepaalde activiteiten en evenementen.
Hier en daar zijn er initiatieven en projecten die parochieoverschrijdend zijn en zich over de federatie kunnen uitstrekken.

Maar we willen eveneens iedereen uitnodigen om zich niet alleen te informeren maar ook te engageren in bijvoorbeeld liturgie: als lector, zanger, misdienaar… of in één of andere vereniging: K.V.L.V., Chiro, seniorenwerking, Ziekenzorg …
Er is ongetwijfeld voor iedere parochiaan en iedere dorpsbewoner een   waaier van mogelijkheden   aanwezig.

Informeer je goed en vergeet niet jezelf in te zetten om aldus nog een gelukkiger mens te worden en daardoor ook anderen gelukkig te maken!

Welkom in onze Kanafederatie!


Richtlijnen in verband met het coronavirus 

Vanaf zaterdag 13 en zondag 14 juni 2020 kunnen we weer wekelijks samenkomen voor de zondagseucharistie: elke zaterdag om 18.30 uur in de kerk van Groot-Gelmen en elke zondag om 10.00 uur in de kerk van Brustem.

De belangrijkste punten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn:

- Maak thuis gebruik van de sanitaire voorzieningen: toilet, handen wassen.

- Begroet elkaar vriendelijk op afstand, geen handen geven. 

- Houd 1,5 meter afstand.

- Ontsmet bij het binnenkomen en verlaten van de kerk de handen. Er is alcoholgel voorzien.

- Vanuit de pastorale eenheid zijn in elke misviering twee mensen aangeduid om u te helpen zodat alles veilig verloopt. Volg hun aanwijzingen.

- Bij het gebruik van de zitplaatsen in de kerk houdt men 1,5 meter afstand (minstens 2 stoelen links en rechts; voor en achter een rij vrijlaten).

- Mensen die onder hetzelfde dak wonen (koppels, gezinnen) kunnen in de kerk samenzitten. Zij houden wel de afstand van 1,5 meter met de anderen. 

- Voorwerpen worden slechts door één persoon aangeraakt. Er wordt niets doorgegeven.

- Er is geen koor- en samenzang. Er worden geen zangboeken of blaadjes voorzien.

- Er wordt tijdens de offerande geen collecte gehouden. Wel kan men achteraan in de kerk een bijdrage deponeren in een mandje.

- De vrede wensen we elkaar ‘vanop afstand’.

- Bij de communie volgt de communicant de aanwijzingen van de begeleiders. De priester ontsmet de handen bij de aanvang van de communie. Hij draagt een mondmasker. De gebruikelijke formule bij de communie wordt niet uitgesproken. De communicant strekt de beide armen en opent goed de handen. De priester geeft eerbiedig de communie met gestrekte hand en zonder de handen van de communicant aan te raken. De communicant volgt vervolgens de aangewezen looprichting. De communie op de tong is verboden.

- Wees heel voorzichtig met hoesten, kuchen en niezen.

Het aantal aanwezigen per kerkgebouw (gezien de wettelijke voorschriften): kerk Brustem: max. 60 aanwezigen; kerk Groot-Gelmen: max. 50 aanwezigen. Doopsels, kerkelijke huwelijken en kerkelijke uitvaarten in de kerken van Aalst en Ordingen: max. 30 personen. De kerken van Gelinden en Engelmanshoven worden niet gebruikt voor de eredienst. 

De kapellen van Helshoven en van de H. Eucherius te Brustem zijn elke dag toegankelijk voor stil gebed. Er is in deze eerste fase van de hervatting van de publieke liturgische vieringen geen weekdagviering op dinsdag in de kapel van Helshoven. 

Dit alles vraagt van iedereen een aanpassing maar daarom hoeven onze kerkelijke vieringen niet minder oprecht en hartelijk te zijn. Integendeel, het toepassen van de richtlijnen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus, zijn een uiting van respect en van oprechte zorg voor elkaars gezondheid en welzijn.

Ook de aanwezigheid van de verrezen Heer wordt niet belemmerd door de beperkende richtlijnen. Integendeel, juist in deze eigenaardige tijd wil Hij bij ons komen met zijn innerlijke kracht, vrede en vreugde. 

Wat betreft doopsel, biecht, kerkelijk huwelijk, ziekenzalving, kerkelijke uitvaart e.d. in deze coronatijd, kan u contact opnemen met de pastoor.

Voor misintenties (ook die hernomen moeten worden) neemt u contact op met Jaak Peyls (011 68 08 45, voor de vieringen in de kerk van Brustem) en met Jozef Coenegracht (011 48 19 08, voor de vieringen in de kerk van Groot-Gelmen).

Vormsel op zondag 4 oktober 2020 in de kerk van Brustem (uur nog te bepalen). Hopelijk is er tegen dan meer mogelijk.

 

 

 

zoeken

 

Alle info over liturgische vieringen en andere activiteiten in de verschillende parochies vind je wekelijks in ons federatief parochieblad.

Info over abonnering op Kerk & Leven vind je hier.