Welkom in onze Kanafederatie 


Met deze website willen we je helpen om binnen de parochie waar je woont (of gaat wonen) je op de hoogte te brengen van wat er gebeurt op liturgisch en catechetisch vlak, wat er bestaat in verband met verenigingsleven of bepaalde activiteiten en evenementen.
Hier en daar zijn er initiatieven en projecten die parochieoverschrijdend zijn en zich over de federatie kunnen uitstrekken.

Maar we willen eveneens iedereen uitnodigen om zich niet alleen te informeren maar ook te engageren in bijvoorbeeld liturgie: als lector, zanger, misdienaar… of in één of andere vereniging: K.V.L.V., Chiro, seniorenwerking, Ziekenzorg …
Er is ongetwijfeld voor iedere parochiaan en iedere dorpsbewoner een   waaier van mogelijkheden   aanwezig.

Informeer je goed en vergeet niet jezelf in te zetten om aldus nog een gelukkiger mens te worden en daardoor ook anderen gelukkig te maken!

Welkom in onze Kanafederatie!


ADVENT EN KERSTMIS 

GODS AKKER ZIJT GIJ… GROEI IN HEILIGHEID    

PASTORALE EENHEID KANA SINT-TRUIDEN

Aalst, Brustem, Engelmanshoven, Gelinden, Groot-Gelmen en Ordingen

 

ADVENT EN KERSTMIS            Eucharistievieringen

 

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT          ‘Waak en wees bereid’                          Adventskalender te koop

Zat. 30/11/2019                18.30 uur            kerk Groot-Gelmen

Zon. 01/12/2019               10.00 uur            kerk Brustem

 

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT        ‘Bereidt de weg des Heren’

Zat. 07/12/2019                18.30 uur            kerk Groot-Gelmen         Naamopgave eerstecommunicanten

Zon. 08/12/2019               10.00 uur            kerk Brustem                                                                   

 

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT           ‘Ga zeggen wat gij hoort en ziet’               Collecte Welzijnszorg

Zat. 14/12/2019                18.30 uur            kerk Groot-Gelmen

Zon. 15/12/2019               10.00 uur            kerk Brustem

 

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT          ‘Boodschap aan Jozef’

Zat. 21/12/2019                18.30 uur            kerk Groot-Gelmen

Zon. 22/12/2019               10.00 uur            kerk Brustem                                                          ‘Soep op de stoep’

 

KERSTMIS                                                          ‘Heden is ons een Redder geboren’

Di. 24/12/2019                 19.00 uur            kerk Groot-Gelmen

Wo. 25/12/2019               10.00 uur            kerk Brustem

 

HEILIGE FAMILIE, JEZUS, MARIA EN JOZEF  ‘Vlucht naar Egypte’                        Collecte Sint-Vincentius

Zat. 28/12/2019                18.30 uur            kerk Groot-Gelmen

Zon. 29/12/2019               10.00 uur            kerk Brustem

 

Elke dinsdag en donderdag om 18.00 uur in de kapel van Helshoven

zoeken

 

Alle info over liturgische vieringen en andere activiteiten in de verschillende parochies vind je wekelijks in ons federatief parochieblad.

Info over abonnering op Kerk & Leven vind je hier.